Om du behöver skydd eller god tur och lycka finns en amuletter för det

Det finns en marknad i Bangkok, som kallas Amulet Market, och folk kommer dit för att hitta amuletter som tros skydda innehavaren.
Amuletterna används för ett stort antal olika ändamål; vissa är avsedda att hålla den person som köpte dem säkra från skada, andra hoppas att de kommer att ge lycka, god hälsa eller skydda sina ekonomiska intressen. Amuletterna varierar också i utseende och kan vara av allt från ben till människohår.