Oljefläck hittades från en ny läcka utanför Rayong-provinsen

• Länk till källan

En ny läcka från en undervattensledning utanför Rayong-provinsen har rapporterats, eftersom en oljefläck har hittats i Map Ta Phut-havet, sa Pollution Control Department på torsdagen.
Avdelningsdirektör Atthaphol citerade Star Petroleum. som meddelade att ca 5 000 liter olja hade orsakat en stor oljefläck ca 5 km från en punktförtöjning (SPM). Företaget sa att det håller på att ta reda på orsaken till läckan efter att det hade justerat en del av rörledningen.
Atthaphol sa att hans avdelning hade avslagit en begäran från Star Petroleum om att använda totalt 5 000 liter dispergeringsmedel eftersom det översteg den mängd som ansågs vara tillräcklig.
Guvernören i Rayong har kallat till ett brådskande möte med lokala myndigheter för att hantera konsekvenserna av läckan. Ett uttalande från Star Petroleum utfärdat till guvernören kategoriserade läckan som Tier 1, vilket innebär att oljeläckan inte överstiger 20 ton, medan ett skadekontrollteam var på läckageplatsen i väntan på assistans från fartyg och flygplan som tillhör Thailändska flottan.

Uttalandet beskrev oljeutsläppets färg som silver men gav ingen förklaring om typen av olja eller hur allvarligt det läckte, eller hur enkelt eller annorlunda utsläppet kunde hanteras.