Ofullständigt vägbygge orsakade översvämning i bostadsområde i östra Pattaya

• Länk till källan •

Nongprues biträdande borgmästare inspekterar tillsammans med tjänstemän inom katastrofförebyggande och begränsning det ofullständiga vägbygget i östra Pattaya som gör att området översvämmas efter kraftiga regn.
Nongprue hjälpte människor i det statliga bostadsprojektet i Nernplubwan som drabbats av översvämningar och biträdande borgmästare ledde arbetare från avdelningen för katastrofförebyggande och begränsning till Soi Nong Maikaen efter att vatten översvämmat invånarnas hem.

Översvämningen orsakades av ofullständig vägkonstruktion som hindrade vattnet från att rinna bort ordentligt. DPMD-arbetare lade rör i utkanten av byn för att fånga upp och avleda avrinning från framtida stormar tills arbetet med att lägga nya dräneringsrör är klart.