Nyutnämnd rektor fick sparken efter bara fyra månader

• Länk  till källan

Suebpong Prabyai har avskedats som Ramkhamhaeng Universitys rektor på grund av ”problem” med hans ledning, efter mindre än fyra månader i jobbet.
Universitetsrådet röstade 16 mot noll med fem nedlagda röster för att sparka rektorn vid sitt möte på fredagen, sa rådets vice ordförande. Uppsägningsbeslutet trädde i kraft dagen efter. Styrelsen för rådet, sa att de kallade till ett möte tidigare där Suebpong var inbjuden för att ta upp frågor om påstådd misskötsel. Frågorna gällde hans otillåtna senareläggning av två universitetsrådsmöten; och korrespondens med ministeriet för högre utbildning som Suebpong åtog sig utan att först rådfråga rådet. Det andra var hans utnämning av en lektor som utreds för plagiat till en fakultetsverkställande post; och klagomål relaterade till processen för att välja en ny universitetsrådsordförande.
Suebpong har beslutat att svara på anklagelserna skriftligen. Den tidigare rektorn sa att han kan ha brutit mot rådets regler angående mötesreglementet eftersom han inte var bekant med dem.

Fullmäktige fann dock att hans resonemang var svagt då han har varit verkställande i fullmäktige två gånger tidigare och borde känna till regelverket väl. Uppskjutningen av rådsmötena försenade också utfärdandet av examina till akademiker som avslog tillbaka deras ansökningar. Suebpong utsågs till rektor den 12 september och skulle avsluta sin mandatperiod den 11 september 2025.