Nyupptäckt virus kan vara ”3 gånger mer dödligt” än Covid

• Länk till källan

Kinesiska forskare har upptäckt en ny typ av coronavirus hos fladdermöss som kan vara tre gånger dödligare än Covid-19, sa folkhälsokommissionens vice ordförande på måndagen.
NeoCov kan utgöra ett hot mot människor om det muterar ytterligare, enligt forskare från Wuhan University, som upptäckte viruset i fladdermöss från Sydafrika. Det nya viruset är genetiskt närmare MERS-CoV än det är antingen SARS eller coronaviruset som orsakar Covid-19, SARS-CoV-2. Han tillade att det hotade att bli ”Covid-22” om en mutation gör det smittsamt för människor. I det scenariot kan det orsaka symtom tre gånger mer dödliga än Covid-19, sa han och hänvisade till 30-procentig dödlighet av MERS. ”Covid-22 skulle döda 17 miljoner människor, jämfört med Covid-19 som har dödat 5,67 miljoner.”

På fredagen sa Världshälsoorganisationen (WHO) att det nya viruset kräver ytterligare studier så snart som möjligt. Han sa att WHO söker definitiva svar på om NeoCoV kan eller kommer att infektera människor i framtiden. Forskarna vid Wuhan University som upptäckte NeoCov säger att viruset i sin nuvarande form inte kan fästa vid ACE2-receptorn som tillåter Covid-19-virus att infektera mänskliga celler.