Nytt visumavtal mellan Thailand och EU?

15 maj 2567 • Länk till källan

Möjligheten av ett frihandelsavtal mellan Thailand och EU för 2024 diskuteras just nu. Enligt EU-ambassadören i Thailand, David Daly, skulle detta avtal kunna gynna företag, tjänster och leveranskedjor avsevärt, med bilateral handel som enligt uppgift uppgår till nästan en miljard euro på veckobasis.
Parallellt med detta ekonomiska partnerskap talas det om ett omfattande avtal som täcker områden som immateriella rättigheter, offentlig upphandling och e-handel. Aspekten av ett viseringsavtal skulle dock kunna medföra separata överväganden.
Förlängt visumfritt inträde: Ledarna för Thailand och Frankrike, Srettha Thavisin respektive Emmanuel Macron, har uttryckt ett stort intresse för att utöka visumfriheten. Förslaget, som fortfarande saknar detaljer, föreslår att EU-medborgare tillåts visum- och betalningsfritt resa in i Thailand i upp till 90 dagar, vilket är en betydande ökning från den nuvarande 30-dagarsgränsen. Detta arrangemang påminner visserligen om det nuvarande avtalet mellan Thailand och Ryssland, även om det fortfarande är oklart om den förlängda vistelsen skulle tillåta affärsverksamhet utöver turism.
Trots de senaste frågorna om viseringsmissbruk och bedrägeri har den thailändska premiärministern visat förtroende för ny teknik och artificiell intelligens för att hantera och mildra sådana risker, vilket föreslår en framåtblickande strategi för att hantera inreseregler och efterlevnad.
Sydostasien Schengen-typ zon: Ursprungligen fanns det ett förslag om ett Schengen-liknande avtal inom Sydostasien, där inträde i ett av länderna (Thailand, Kambodja, Laos, Malaysia och Vietnam) skulle ge resenärer tillgång till de andra utan ytterligare visum eller avgifter. Men det kvarstår betydande utmaningar, särskilt med länder som Kambodja som är beroende av viseringsavgifter som en betydande inkomstkälla. Denna idé har inte utvecklats nämnvärt i de senaste diskussionerna.

EU:s samförstånd: Även om Frankrike och Tyskland har visat en viss öppenhet för dessa viseringsförslag, har andra EU-medlemmar varit mest tysta, särskilt när det gäller ömsesidiga arrangemang för thailändska medborgare som kommer in i Schengenområdet. Komplexiteten i att uppnå samförstånd mellan de 27 EU-länderna, inklusive Schengen- och icke-Schengenmedlemmar, belyser de diplomatiska utmaningarna.
Efter Brexit har brittiska kommentatorer uttryckt beklagande att Storbritannien inte kommer att dra nytta av något potentiellt avtal om visum mellan EU och Thailand på grund av dess icke-deltagande i Schengenavtalet.
För resenärer, särskilt från EU, kan de föreslagna ändringarna leda till längre och potentiellt tätare besök i Thailand, vilket förbättrar det kulturella utbytet och ökar turismintäkterna. För turistnäringen kan detta leda till en större efterfrågan på utökat boende, tjänster och upplevelser, vilket potentiellt kan stärka lokala ekonomier. Omvänt måste branschen också förbereda sig för de infrastrukturella och miljömässiga effekterna av ökade besöksantal, för att säkerställa att tillväxten hanteras på ett hållbart sätt.