Nya föreskrifter för P-böter och trafikförseelser

• Länk till källan •

Thailändsk polis kommer nu att skicka trafikböter till fordonsägare per post i fall poliser inte kan placera boten på vindrutorna på fordon som har brutit mot trafiklagen.
Varje bot kommer att skickas inom 30 dagar efter trafiköverträdelsen och kommer att betraktas som ”mottagen” av fordonsägaren 15 dagar efter att den har skickats.
Royal Gazette-webbplatsen publicerade på onsdagen den nya förordningen utfärdad av Royal Thai Police Headquarters under Land Traffic Act från 1979, som lade till 15-dagarsklausulen till den befintliga förordningen. Tidigare sa vicechefen för Metropolitan Police Bureau att den tillagda klausulen skulle hjälpa människor att betala sina trafikböter i tid och därför minska upprepade överträdelser.
”Ett varningsbrev kommer att utfärdas om fordonsägaren underlåter att betala böterna inom 30 dagar efter att de fått boten. Därefter kommer en poliskallelse att utfärdas två gånger. Om böterna fortfarande inte är reglerade kommer polisen att be domstolen utfärda ett beslut, sa han.

Försenad betalning av böter kommer att medföra en ”förseningsavgift” på 1 000 baht och den årliga förlängningen av fordonets registrering kommer att avbrytas tills böterna är betalda.