Ny röklag 20 augusti, kommer att förbjuda rökning i ditt eget hem om det skadar familjemedlemmar

Ursprungligen publicerad i Royal Gazette den 22 maj 2019, kommer den nya anti-röknings-lagen att träda i kraft den 20 augusti, vilket i huvudsak gör det förbjudet att röka i ditt eget hem om det orsakar hälsoproblem för andra familjemedlemmar eller invånare.
Klagomål om rökare kommer att kunna ges i familje- och skyddscentra som finns i alla större provinser i landet. Klagomålet kommer då att flyttas till domstolssystemet enligt generaldirektören för avdelningen för kvinnor och familjefrågor i Thailand. Syftet med den nya lagen enligt generaldirektören är att minska negativa effekter i samband med rökning för familjemedlemmar, särskilt småbarn.

Kritiker på olika sociala medier tror att lagen kommer att vara omöjlig att genomdriva och kommer att vara öppen för flera problem. Det är inte klart om lagen ska gälla för utlänningar, men den första översynen av lagen tycks visa att den ska gälla alla. Detta följer efter att flera rökningslagar har införts under det senaste året, bland annat förbud mot rökning på sex stora flygplatser och förbud mot rökning inom fem meter av offentliga platser, som inkluderar barer, hotell och restauranger. Rökning på stränder har också varit bannlyst i över ett år.