Nästan 2 000 000 inlagda på sjukhus när Thailand kvävs av luftföroreningar

Länk till käl0lan

De ökande luftföroreningarna i Thailand har ökat trycket på hälso- och sjukvården eftersom nästan 2 miljoner människor lades in på sjukhus den senaste veckan. Bangkok, är den värst drabbade staden i landet med försämrad luftkvalitet på grund av fordonsföroreningar, industriutsläpp och rök från jordbruksbränning.
Thailands folkhälsoministerium informerade om att omkring 1,3 miljoner människor i landet är sjuka på grund av de stigande nivåerna av luftföroreningar och regeringen har uppmanat barn och gravida kvinnor att hålla sig inomhus.
Omkring 50 distrikt i Bangkong har registrerat osäkra nivåer av PM 2,5-partiklar. Partiklarna anses vara farliga eftersom de har förmågan att komma in i människans blodomlopp och orsaka skador på våra organ. Nivån av luftföroreningar har överstigit alla standarder från Världshälsoorganisationen, tillade hälsoministeriet.
Den norra staden Chiang Mai, som är en jordbruksregion, är också en av de värst drabbade på grund av stubbbränning i området.

Regeringen har rekommenderat företag att erbjuda Work From Home (WFH) till sina anställda och alla som vågar sig utomhus bör bära den högkvalitativa N95 anti-föroreningsmasken.
För att skydda små barn har landets daghem inrättat särskilda ”dammfria rum” med luftrenare och administrationen har också etablerat kontrollpunkter på vägar för att hålla fordonsföroreningar i schack.
Landet såg en liknande typ av förödelse i januari-februari när luftkvaliteten i landet rasade. Förutom utsläpp från fordon och jordbruksbränder, spelade det ”stagnerande väderförhållandena” också en stor roll i den stigande nivån av luftföroreningar.
”Vi måste intensifiera (insatserna för att ta itu med föroreningar) genom att uppmuntra människor att arbeta hemifrån. Skolor kan behöva undvika utomhusaktiviteter för att förhindra effekter på barns hälsa”, sa avdelningens generaldirektör.