Motorvägar beordrade att återbetala rejäla M-Flow-böter till bilister

• Länk till källan

Transportministern har beordrat departementet för motorvägar att återbetala de tiofaldiga böterna som de samlat in från bilister som inte betalade de nya M-Flow-tullarna, och att skjuta upp de höga böterna till den 31 mars. Beslutet följer en ström av klagomål på sociala media om de dryga böterna.
En övervakningsgrupp för konsumenträttigheter har uppmanat regeringen att se över de enorma böter som ålagts bilister som inte betalar missade vägtullar under det nya barriärfria M-Flow-tullsystemet inom två dagar. Många bilister sa att de inte var medvetna om att de var skyldiga till böter på tio gånger den faktiska vägavgiften om de inte betalade inom två dagar.
Motorvägsdepartementet utfärdade ett uttalande som sa att transportministern var medveten om konsekvenserna av de enorma böterna. Det gäller bilister som inte betalar när de använder de nya barriärfria M-Flow-banorna vid tullportarna vid Thanaburi och Thap Chang på motorväg nr 9 (Bang Pa-in-Bang Phli ringväg), med start den 15 februari.

Ministern beordrade avdelningen att vidta följande åtgärder:
– Att fördröja indrivningen av de 10-faldiga böterna som ålagts bilister som ännu inte anmält sig till det nya M-Flow-systemet men använt körfälten den senaste veckan. Utdömandet av böter skjuts upp till den 31 mars.
– Att återbetala böterna för alla bilister som har betalat böterna.
– Ta itu med problem som orsakat olägenheter för bilister och starta en upplysningskampanj om hur man använder M-Flow-systemet.

På M-Flows Facebooksida visar ett diagram som lades upp för sex dagar sedan de olika böterna för bilister som registrerat sig hos M-flow och de som inte var registrerade. M-Flow-medlemmar och icke-medlemmar måste betala den missade 30-bahtsavgiften inom 2 dagar. Om de inte gör det inom två dagar men inte mer än 12 dagar, betalar medlemmarna 30 baht plus 60 baht i böter, totalt 90 baht, medan icke-medlemmar betalar 30 baht plus 300 baht i böter, totalt 330 baht. Böterna är högre för den som inte betalar böterna efter 12 dagar eller mer – medlemmar måste betala 590 baht totalt och icke-medlemmar 5 530 baht.