Möjliga ändringar av Test & Go för Thailand Pass

• Länk  till källan

Till att börja med är de rapporterade ändringarna bara ”förslag” i detta skede – ett slutgiltigt beslut i dessa frågor som rör Thailandpasset kommer förmodligen att fattas på onsdag för att träda i kraft på fredag.
Men i intresset hos de många tusen människor som redan har godkänts för Test & Go, och den möjliga ändringen av ett sista inträdesdatum för befintliga Thailand Pass, bara en vecka bort, publicerar vi denna FYI. Om du reser till Thailand med ett Thailand Pass efter den 10 januari bör du följa denna utvecklingen och hålla kontakt med den thailändska ambassaden i ditt land. Enligt thailändska nyhetswebbplatsen, Matichon Online, föreslås följande ändringar av den nuvarande Test & Go-situationen:

Folkhälsoministeriet rekommenderar en förlängning av pausandet av nya ansökningar för Test & Go-programmet till slutet av januari. Och, ännu viktigare, personer som redan har ett godkänt Thailand Pass för Test & Go-programmet måste anlända före den 10 januari.

Det nämns inget om Sandbox-programmen, men i linje med de ändringar som gjordes i Test & Go- och Sandbox-programmen den 21 december förra året, kommer det förlängda pausandet av nya ansökningar fram till slutet av januari troligen även att omfatta Sandbox.
Det föreslagna solnedgångsdatumet för godkända ansökningar, den 10 januari, publicerades ursprungligen av regeringen den 21 december förra året men ändrades sedan av UD. Återigen, detta är bara förslag från folkhälsoministeriet och har inte röstats fram av den thailändska regeringen eller lämnats in för godkännande av CCSA.