Minister-tjänsteman tipsar om att du snart måste vara vaccinerad för att göra saker offentligt

• Länk till källan

Den starkaste indikationen hittills från thailändska myndigheter om vaccination sänder ett starkt budskap till ovaccinerade.
Bli vaccinerad eller ställs inför att inte kunna göra särskilt mycket offentligt i Thailand. En högt uppsatt hälsominister sa att de som inte hade vaccinerats skulle sökas upp av personal från universitet och medicinska arenor med provinsguvernörer som också leder strävan att få jobbet gjort.
Budskapet kommer att vara tydligt och innehålla ett milt hot om att om du inte har minst en dos så kommer du inte att vara välkommen bland resten av befolkningen. Effektivt kommer du att bli en spetälsk bland de friska.

En stor kampanj kommer att ordnas för att hitta de ovaccinerade mellan 27 november och Fars Dag den 5 december. Myndigheterna vill säkerställa att målen uppnås så snart som möjligt. Hittills går det bra, med100 miljoner doser som förväntas ha getts i slutet av november och just nu är det totalt 85 miljoner som vaccinerats med 45,3 miljoner som har tagit en dos, eller 63% av befolkningen, 36,8 miljoner två doser (52,1%) och 2,7 miljoner tre doser (3,9%).

Nu sa thailändska medier att CCSA-målet är de som inte har vaccinerats alls med en stor möjlighet att inte kunna göra mycket offentligt i Thailand om du inte har minst minst en dos.