Medborgarskapssökande måste klara språktest

• Länk till källan

Regeringen godkände på tisdagen nya ministerförordningar som kräver att thailändska medborgarskapssökande ska klara ett thailändskt språktest, där avgifterna för medborgarskapsansökningar ökar med det dubbla, sa den regeringens biträdande taleskvinna.
Hon sa att inrikesministeriet hade föreslagit ändringar av reglerna om thailändskt medborgarskap, som hade införts 1967. De gamla bestämmelserna krävde att sökande till thailändskt medborgarskap skulle ha förmågan att tala och förstå thailändska.
Enligt de nya reglerna måste sökande klara ett thailändskt språktest som tillhandahålls av en underkommitté för medborgarskap eller ha certifikat från utbildningsministeriet för att bevisa att de åtminstone har fullföljt grundutbildning i kungariket.
Thailändska medborgarskapssökande som bor i Bangkok kan lämna in sin begäran till Department of Provincial Administration, medan de i andra provinser kan göra det i respektive provinshallar. De som bor utomlands kan kontakta respektive thailändska ambassader eller thailändska generalkonsulat.

Tidsfrister för prövning av medborgarskap är satt till 90 dagar för lokala ansökningar och 120 dagar för ansökningar som lämnas in utomlands. Tidsfristerna kan förlängas två gånger, upp till 30 dagar vardera. De gamla bestämmelserna satte ingen deadline.
Avgifterna stiger från 5 000 baht till 10 000 baht för en ansökan för vuxna, från 2 500 baht till 5 000 baht för barn och från 500 baht till 1 000 baht för ett medborgarskapsbevis.