Med hjälp av trålare blockerar protesterande fiskare öarna Lipe och Adang

Länk till källan

Omkring 100 trålare har iscensatt en blockad av havskanalen nära Lipe och Adang öarna, för att sätta press på departementet för nationalparker, vilda djur och växtskydd för att tillåta dem att fiska i Tarutao nationalpark.
Blockaden har hindrat turister från att lämna de två populära öarna och hindrar också turister och andra fartyg från att nå Pak Bara hamn. Åtgärden följer på att tjänstemän från Tarutao nationalpark beslagtagit 27 trålare för olagligt fiske i parken, vilket är förbjudet med undantag för havszigenare, som får fiska i parkens område för lokal konsumtion.

Generaldirektören för departementet för nationalparker, vilda djur och växtskydd, sa att kustfisket har komplicerats av ett påbud från fiskeridepartementet som förbjuder kustfiskefartyg att fiska på öppet hav, ca fem mil från kusten, vilket begränsar deras fiskeplatser. Satuns provinsguvernör och befälhavaren för den tredje flottan av den kungliga thailändska flottan har gått in för att försöka lösa tvisten.