Marine Department förbättrar Chonburis stränder för att främja turism, vattensporter

• Länk till källan

Marine Department arbetar med kustutveckling för att främja turismen genom att börja förbättra stränderna, lägga till sand till en bredd på 50 m och en längd på 3,5 km, sa transportministern på torsdagen efter att ha övervakat projektets framsteg i Chonburi-provinsen.
Bygget beräknas ta fem månader och vara klart i mitten av 2022. Ministern sa att han planerade att be Marine Department att utveckla hamnen för att skapa möjligheter för vattenturism. För närvarande är en småbåtshamn i Chonburi privatägd.

Han sa också att det har förekommit några fall av intrång men dessa byggnader har ännu inte rivits eftersom marinavdelningen inte har en budget för ändamålet. Han har bett avdelningen att förbereda detaljer och föreslå en budgetförfrågan på 100 miljoner för kabinettsbehandling den 21 december.