Människor inbjuds att framföra sina lyckönskningar på Hennes Majestät Drottningens födelsedag

• Länk till källan • 

För att fira Hennes Majestät Drottning Suthidas 43:e födelsedag den 3 juni 2021 inbjuder Kungahusets byrå medlemmar av allmänheten att förmedla sina lyckönskningar till Hennes Majestät via Kungakontorets webbplats.

Med anledning av Hennes Majestät Drottningens födelsedag inbjuder Kungahusets byrå människor att uttrycka sin lojalitet genom att skriva under sina namn och skriva sina lyckönskningar på www.royaloffice.th från 1 till 6 juni i år.