Lösningen på Thailands smogproblem – ”använd kortare rökelsestickor”

Thailands ställföreträdande folkhälsominister har, utan antydan till ironi, föreslagit ett sätt att lindra de smogtäckta delarna av Thailand, inklusive södern och Bangkok.


Använd kortare eller mindre rökelsestickor under den nuvarande vegetariska festivalen. Hon sa att Dr Satit uppmanar helgedomar att snabbt släcka rökelse efter böner och se till att områden där de finns hålls rena och städade. Dessutom bör dåligt ventilerade områden inte användas för att tända rökelse eftersom det kan orsaka hälsoproblem som luftvägssjukdom.

”Kvävning av partiklar av PM2,5 mikron kan minskas om människor av kinesisk härkomst skulle använda mindre eller kortare rökelse under ritualer, böner och välsignelser hemma och helgedomar för att markera vegetariska festivalen.”
Kasta så bort de värdelösa ansiktsmaskerna av papper och andas in den friska luften när vegetariska festivalen är över och de irriterande etnisk-kinesiska slutar tända rökelser. Problemet löst!