Kunglig benådning för 103 613 fångar

• Länk till källan •

Korrigeringsavdelningen sa att totalt 103 613 fångar har fått kunglig benådning vid de gynnsamma tillfällena av Hans Majestät Konungens 70-årsdag den 28 juli 2022 och Hennes Majestät Drottningmodern Sirikits 90-årsdag, den 12 augusti 2022.
Avdelningens generaldirektör sa att 22 822 fångar släpps villkorligt medan 80 791 andra gynnas av sänkning av sitt straff. Tre framstående fångar, nämligen den före detta demokraten Thepthai Senpong, som fängslades i två år för röstköp i lokalvalet 2014, före detta handelsminister Boonsong Teriyapirom, som fängslades i 48 år för korruption i regering-till-regering-riskontrakt, och Pol. Överste Thitisan Uttanaphon, eller Joe Ferrari, som avtjänar livstids fängelse för tortyr och dödande av en misstänkt narkotikamisstänkt, var inte bland de benådade.

Avdelningens chef sa att de inte uppfyllde kriterierna för en kunglig benådning som kräver att en fånge ska ha avtjänat en tredjedel av sitt straff. Det står klart och tydligt att fångar som ska gynnas av kunglig nåd måste avtjäna en tredjedel av sitt straff eller åtta år. Även om de är över 70 år måste de avtjäna en tredjedel av sitt straff.