Kraven på att oljebolagets licens dras in i takt med att mer olja hittas på thai-strand ökar

• Länk till källan

Uppmaningar har ökat, från företag och allmänheten i strandområdet Mar Ram Phueng i den östra provinsen Rayong, för myndigheterna att dra in operativa licensen för Star Petroleum Refining Plc (SPRC) eftersom fler svarta oljekulor som tros vara delvis upplösta olja, upptäcktes på Mar Ram Phueng-stranden.
Eftersom företaget inte har kunnat begränsa oljeutsläppet eller fixa den trasiga ledningen, menar de drabbade att de borde ha stängts ned så att deras verksamhet kan återupptas. En miljöexpert sa att marinavdelningen har befogenhet att avbryta företagets verksamhet, med hänvisning till Marine Navigation Act, dessutom varnade han för att tjänstemän vid avdelningen kan bli anklagade för tjänstefel om de inte strikt tillämpar lagen för att mildra problem som orsakats av de senaste oljeutsläppen.

Samtidigt har Marine Departments filialkontor i Rayong ännu inte gett SPRC tillstånd att få tillgång till förtöjningsplattformen för att reparera det andra brottet som hittats i oljeledningen, i väntan på mer information om det planerade arbetet från oljebolaget och samråd med oljebolaget. Avdelningen för föroreningskontroll och avdelningen för havs- och kustresurser.
I går hittades svarta oljekulor tunt utspridda längs Mae Ram Phueng-stranden, över ett avstånd av ca 500 m. De samlades in för bortskaffande och några skickades för analys.