Kostnaden för el minskar med 2 satang per enhet från och med måndag

 • Länk till källan

Kostnaden för el från maj till augusti kommer att sjunka med 2 satang (0,2 baht) per enhet efter att Energy Regulatory Commission (ERC) träffades på måndagen och beslutade att lämna bränsletaxan (Ft) oförändrad.
Kommissionen godkände underkommittén för justering av bränsletariffens förslag att minska elkostnaderna från 4,72 baht per enhet till 4,70 baht per enhet från och med maj. Förslaget kräver ingen offentlig utfrågning eftersom Ft inte ändrades, sa ERC:s generalsekreterare Komkrit Tantravanich.
Bränsletariffen speglar förändringen i okontrollerade kostnader för elproduktion, såsom bränslekostnad och köpkraft. ERC granskar Ft var fjärde månad, i januari, maj och september.

I februari hade energiministeriet förutspått att energikostnaderna för både privata och företagsanvändare skulle kunna sjunka efter majs Ft-justering, eftersom elanvändningen skulle nå sin topp i april innan den sjunker under de följande månaderna. Ministeriet förutspår också en nedgång i priset på importerad flytande petroleumgas (LPG) under samma period, vilket gör det möjligt för landet att byta diesel mot billigare gasol för att generera el.