Korrekt återvinning av övergivna bilar för att minska PM2,5

• Länk till källan

Industridepartementet kampanjar för korrekt återvinning av övergivna fordon i hela landet för att minska problemet med smog.
Generaldirektören sa att avdelningen främjade återvinningsverksamheten av övergivna fordon eftersom om de återanvänds skulle de vara en huvudkälla för partiklar med en diameter på 2,5 mikrometer och mindre (PM2,5).

Enligt honom kan korrekt återvinning av övergivna fordon också resultera i återvinning av stål och minskad stålimport.