Kommunalråd i Pattaya ifrågasätter vetenskapen bakom Bali Hai-trafikplan

• Länk till källan

Trafikbarriärer som placerats längs Bali Hai-piren anklagas för olyckor och stopp för trafiken av en fullmäktigeledamot i Pattaya som ifrågasatte planerna på att återinstallera trafikbarriärer vid Bali Hai-piren, i princip insinuerade han att ingenjörerna bakom inte visste vad de gjorde.
Han frågade borgmästaren om hans aviserade strategi för att bekämpa trafikstockningar vid bryggan i södra Pattaya. Han frågade om barriärinstallationen var baserad på trafiktekniska principer eller om kommunen bara gjorde det. Han ville också veta hur en U-sväng skulle göras och var skyltar skulle sättas upp. Tidigare, sa han, hade kommunfullmäktige ingen aning om det fanns vetenskap bakom installationen av många barriärer på Bali Hai. Han sa att ett sådant projekt måste sätta säkerheten främst och även se bra ut. Han sa att barriärer kan göra saker bekväma för små fordon, men kan bromsa trafiken för bussar och lastbilar.

Han sa också att guideskyltarna på väg till parkeringen är förvirrande och fula och inte lämpliga för en internationell turiststad.
Borgmästaren försvarade sin plan, och sa att tidigare försök att organisera trafiken på Bali Hai har förvirrats av för många kommittéer. Först satte militärjuntan upp en panel för att omarbeta trafiken där, sedan hade Pattaya en egen kommitté innan regeringens klagomålscenter engagerade sig och krävde agerande av rådhuset.