Kina levererade en ubåt till Thailand – utan motor

• Länk till källan •

De flesta människor som lever i den moderna världen vet hur ett fordon fungerar – den mest avgörande komponenten i ett fordon som hjälper dess rörelse är en motor.
Kina levererade nyligen en ubåt till Thailand utan motor. Vad ska Thailand göra med den? Thailand hade beställt tre ubåtar från Kina. Affären har väckt stor upprördhet i Thailand eftersom oppositionspartier har anklagat regeringen för att ha accepterat avtalet till en orimligt hög kostnad. Projektet försenades på grund av covid-pandemin och den interna politiska situationen i Thailand. Äntligen, när det var dags att leverera ubåten, var Kina tvungen att leverera den utan motor. Kina har importerat ubåtsmotorerna från MT Friedrichshafen, ett tyskt företag. På grund av embargot förbjöds företaget att leverera motorer till Kina. Kina har protesterat mot blockaden, men det var för sent.

Thailand avser att skrota de två andra ubåtsbeställningarna på grund av ökande påtryckningar från oppositionspartierna. Kina har lovat att man kan förse ubåten med en motor tillverkad i Kina, och projektet kan fortsätta som planerat. Thailands tjänstemän har ännu inte accepterat förslaget eftersom de hålls i mörker om frågorna om att importera motorer från Tyskland.