Irländare drabbades av livshotande skador i mc-olycka i Thailand

Länk till källan

En ung irländare är den senaste i en lång rad av offer som skadats i motorcykelolyckor i Thailand utan att ha något skydd eller försäkring. Hur många fler behöver drabbas av dödsfall eller livshotande skador innan de lär sig att köra ordentligt och vara försäkrade?
Michael John Miller, från Knock i Mayo, är den senaste som drabbats av livshotande skador efter en olycka när han reste i Thailand. Detaljerna om den rapporterade mc-olyckan är vaga men det verkar som att Miller åkte från Chiang Mai till Pai när han kraschade och fördes till sjukhus med allvarliga ryggradsskador.
Irländarens familj fångade ögonblicket han fördes till sjukhuset efter en motorcykelolycka på video. Trots att han behållit full rörlighet har Michaels skadade ryggkotor placerat honom i en farlig situation. Som ett resultat av detta arbetar hans familj flitigt för att transportera honom tillbaka till Irland för behandling.

En GoFundMe-kampanj har upprättats för att täcka transportkostnader och medicinska utgifter, med ett mål på 991 000 baht. Donationerna har redan överskridit 400 000 baht, vilket visar hur stort stöd Michael och hans familj har fått under denna svåra tid.
Motorcykelolyckor inträffar ofta i Thailand, med flera som leder till skador och dödsfall. Dessa incidenter lyfter fram behovet av trafiksäkerhet och försiktighet när man reser med motorcykel i Thailand. Viktigast av allt, se till att du är försäkrad när du sätter dig på en motorcykel.