Invånare i Bangkok kan registrera sig för vaccin oavsett nationalitet eller antal mottagna doser

• Länk till källan

Bangkok har accepterat covid-19-vaccinregistreringar sedan 1 december för invånare oavsett nationalitet och oavsett hur många doser de fått tidigare, meddelade guvernören på torsdagen.
”Kampanjen syftar till att vaccinera så många människor som möjligt i Bangkok för att bygga upp flockimmunitet mot Covid-19, speciellt nu när den nya Omicron-varianten har rapporterats i Thailand”, sa han. ”Folk kan registrera sig även om de inte är thai, eller har fått två, en eller ingen dos tidigare. De som har haft Covid-19 kan också registrera sig för en dos förutsatt att de har återhämtat sig sedan minst tre månader.”
De som är intresserade kan registrera sig via QueQ-applikationen genom att skanna QR-koden på appen och välja önskad vaccinplats. En grupp på 10 eller fler kan registrera sig samtidigt genom att skanna QR-koden för registrering i Google Form. Vaccin för denna grupp kommer endast att tillhandahållas på Bangkok Youth Center.

Alternativt accepteras även drop-in-anmälan på centret. Anmälan är endast för dig över 18 år. ID-kort eller liknande handling samt vaccinationsintyg krävs också vid mottagning av dosen.