Ingen ändring av reglerna för munskydd kommer att meddelas från den thailändska regeringen

• Länk till källan •

Folkhälsominister Anutin avslöjade att inget tillkännagivande om en annullering av ett munskydd, som för närvarande omfattar alla offentliga inre och yttre områden, kommer att göras även om Thailand närmar sig den endemiska sjukdomsperioden.
Det är dock upp till den individuella personen att bära eller ta bort munskyddet, beroende på situationen och områdena de befinner sig i, enligt Anutin. Ministern uttalade sig under evenemanget ”Gå vidare från Covid, lev självsäkert” i Bangkok i att situationen för Covid-19 i Thailand sannolikt kommer att förbättras, vilket kan ses på det stadigt minskande antalet infektioner och dödsfall. Det dagliga antalet nya fall är mindre än 3 000 och antalet dödsfall är under 30 dagligen under tre på varandra följande veckor. Detta beror på att människor samarbetar med hälsoministeriets rekommendationer, enligt Anutin.

Men när sjukdomen blir endemisk i Thailand kommer sjukdomens svårighetsgrad att förbli på samma nivå. Att omdefiniera Covid-19 som endemisk kommer bara att göra människor bekanta med det och beter sig under en ömsesidig förståelse för sjukdomen.