Inga planer på att tvinga människor att ta Covid-19-sprutor – ännu

• Länk till källan

Folkhälsoministeriet sa på måndagen att det inte kommer att vidta rättsliga åtgärder för att tvinga människor att vaccinera sig eftersom situationen fortfarande är under kontroll.
De kommer dock att överväga att upprätthålla strikta regler om det blir ett nytt utbrott. Samtidigt sa ministeriets ständige sekreterare att han är övertygad om att Thailand kommer att nå målet på 100 miljoner vaccindoser senast den 5 december. Permanent sekreterare sa att även om myndigheterna påskyndar administrationen av doser för att nå målet vid årsskiftet, har fler än 2 miljoner vaccinerade försvunnit i systemet på grund av ofullständiga data.

Han tillade att enligt tillgängliga uppgifter har ca 10 miljoner människor inte vaccinerats ännu, även om denna information håller på att verifieras. Han sa att ministeriet också letar efter sätt att administrera ovaccinerade personer. När det gäller de ca 8 000 ovaccinerade nejsägarna, fann ministeriet att mer än 60 procent ändrade sig efter att ha fått information om fördelarna med att få ett vaccin, även om över 30 procent fortfarande vägrade.