Inga pengar för att höja lönerna säger Thailands premiärminister Prayut

• Länk till källan

Premiärminister general Prayut sa på måndagen att timingen inte var rätt för en höjning av löner eftersom landet inte kan bära den extra ekonomiska bördan.
Prayut reagerade på den växande kritiken om att regeringen hade misslyckats med att tygla priserna medan människors löner och minimilönen inte hade hållit jämna steg med kostnaderna. ”Var ska vi få pengarna ifrån för att höja lönerna?” sa han och rågade om hans kritiker kunde hitta pengar för att underlätta lönehöjningen. Prayut-regeringen har alltmer hamnat i elden för det stigande priset på fläsk, en basföda för en stor del av befolkningen. Prayut sa att regeringen hade studerat orsakerna bakom de stigande fläskpriserna och skulle vidta åtgärder för att lösa problemet. Han sa att regeringen övervägde om man skulle förbjuda export av fläsk och tillåta import för att åtgärda utbudsbristen, vilket har pressat upp priserna.
Regeringen har också vidtagit åtgärder för att stödja smågrisuppfödare genom att stödja produktionen av smågrisar för bönderna att sälja till fläskmarknaden. Han klargjorde att ett utbrottet av svinfeber inte var huvudorsaken till bristen av griskött eftersom sjukdomen endast hade dödat 20 procent av grisarna.
”Regeringen försöker ta reda på vad som har påverkat prissystemet på fläskmarknaden, vilket också har lett till en orimlig höjning av priserna på andra varor,” sa Prayut.

Han sa att han hade gett handels- och jordbruksdepartementen att gemensamt undersöka orsaken till prishöjningen. Han varnade för rättsliga åtgärder i fall av omotiverade höjningar. Prayut sa att han inte trodde att prisökningen kunde skyllas på en höjning av priset på diesel, eftersom prishöjningen var högre än den för det reviderade oljepriset.