Inga juridiska skyldigheter för människor att bära munskydd i Thailand

• Länk till källan

Thailands folkhälsominister bekräftade att det inte finns några lagar som tvingar människor att bära munskydd, men han sökte samarbete från alla parter, inklusive thailändska medborgare och utländska turister, för att stoppa spridningen av Covid-19.
När det gäller varningar från center för COVID-19 (CCSA) om att människor kan få böter för att de inte bär munskydd uppgav vice premiärminister och folkhälsominister Anutin att folkhälsoministeriet och relaterade myndigheter inte har rapporterat detta och att frågan är fortfarande under övervägande. Han konstaterade att förslaget är det mest effektiva förebyggande, men det bör först utvärderas av alla parter, och betonade att verkställighet är onödigt om alla samarbetar för att följa de förebyggande åtgärderna. Han är dock oroad över vissa internationella turister som inte bär ansiktsmasker när de är i Thailand och uppgav att ministeriet kommer att diskutera problemet med CCSA. Han förstår att munskydd inte användas i alla länder, men han uppmuntrar dem att följa landets folkhälsobestämmelser.

På frågan om strängare åtgärder skulle tillämpas om infektionsfallen nådde 10 000, svarade folkhälsoministern att situationen fortfarande ligger inom Department of Disease Controls epidemiologiska scenarier, med allvarliga fall som inte ökar och fler människor som vaccineras, och att justeringar inte kommer att göras vid denna tidpunkt. Icke desto mindre bad han alla parter att vara försiktiga och arbeta tillsammans för att förebygga och begränsa Covid-19-pandemin.