Införandet av 300-baht ”turismskatt” skjuts upp till juni

• Länk till källan

Thailand kommer att gå vidare med den kontroversiella ”turismskatten” på 300 baht för internationella turister, men genomförandet kommer att skjutas upp till juni, sa turist- och sportminister Phipat på måndagen.
Den nationella turistpolitiska kommittén beslutade förra veckan att gå vidare med planen trots uppmaningar från turist- och besöksnäringen att skrota planen. Thailands turistoperatörer, som kämpar i följderna av Covid-19-krisen, är oroliga att denna avgift på 300 baht (9 USD) kommer att driva bort turister. Avgiften var ursprungligen planerad att börja träda i kraft den 1 april.
Phipat sa att hans ministerium håller på att utarbeta detaljerna om planen med relevanta statliga myndigheter, varefter ärendet kommer att överlämnas till regeringen för godkännande. När planen väl har getts klartecken kommer förordningen att publiceras i Royal Gazette och träda i kraft 90 dagar senare. Han sa att inträdesavgiften är i linje med 2019 års nationella turistpolicy och kommer initialt endast att tillämpas på personer som anländer med flyg. Ministeriet har ännu inte kommit fram till sätt att tillämpa avgiften på turister som anländer land- och vattenvägen.

Ministern förklarade att av de insamlade 300 bahten kommer 20 procent att spenderas på försäkring, vilket ger en täckning på 500 000 baht i händelse av en olycka och 1 miljon baht vid dödsfall. Ersättningen kommer att betalas ut inom 45 dagar. Resten av avgiften kommer att delas mellan flygbolagen och den nationella turistpolitiska fonden, som kommer att spendera medlen på infrastruktur för populära turistmål och grundläggande anläggningar som offentliga toaletter.