I Thailand byter man namn för att få bättre tur

Du kanske har hört talas om människor att ändra sina namn eftersom de inte gillar det som deras föräldrar gav dem.
Eller i ett försök att ändra sin identitet och fly sitt förflutna. Men i Thailand är namnändring vanliga av en annan orsak helt – att bringa lycka. Ett fall är 46-åriga Baramee Thammabandan, tidigare känd som Teerapol Lilitjirawat har ändringen betytt stor skillnad efter att han bytte till Baramee. För ca 10 år sedan drabbades han av en större olycka, hans klädföretag gick i konkurs, hans syn blev dålig, han kunde inte sköta sina affärer och för att göra saken värre, hans fru lämnade honom.

Så han gjorde det som är naturligt för folk i Thailand – han ändrade sitt namn. ”Jag ville bli en ny person,” sa Baramee. Ironiskt nog, betyder hans nya namn ”utstrålning”.