Huvudväg mot söder öppnas igen, tågtrafiken återupptas efter översvämning

• Länk till källan

En huvudväg som förbinder huvudstaden med den södra regionen rensades för trafik på söndagen efter att den dränktes av översvämningsvatten på lördagen.
Highway Department förklarade motorväg 41 i Thung Tako-distriktet i Chumphon säker för alla fordon och öppnade vägen efter att det höga vattenståndet blockerade trafiken på lördagen.
Landtransporter mellan de centrala och södra regionerna blockerades på lördagen på grund av översvämningar i distriktet.
Thailands statliga järnväg återupptog också den södra trafiken efter att banan i Sawi-distriktet Chumphon översvämmades på lördagen. Reparatörer arbetade hela natten för att reparera och installera om trafiksignalsystemet innan de gav grönt ljus för strandade tåg att fortsätta.

Tågpassagerare kunde inte fortsätta sina resor med buss på grund av översvämningarna på riksväg 41 som hindrade järnvägsverket från att skicka bussar för att ta dem till sina destinationer.
Tåg på väg till Bangkok beordrades att stanna vid Tha Chana-stationen i Surat Thani och Lang Suan-stationen i Chumphon, medan tåg på väg mot söder stod parkerade vid stationerna Chumphon och Sa Phli i Chumphon. Översvämningar började drabba Chumphon på fredagen och Sawi-distriktet var ett av de hårdast drabbade områdena.