Hur Khao Takiabs fiskare hjälper till att öka krabbbestånden i lokala vatten

• Länk till källan

Hua Hins borgmästare har officiellt presenterat en ny skylt för medlemmar i ”Crab Bank Learning Center, Takiab Community”.
Skylten, som presenterades för chefen för Ban Khao Takiab Small Boat Fisheries Group, är ett erkännande av de bevarandeinsatser som utförts av lokala fiskare i Khao Takiab-området. I mer än 10 år har fiskare från Khao Takiab hjälpt till att öka populationerna av olika marina liv i vattnen runt Hua Hin. Insatserna, som har gjorts på frivillig basis, har resulterat i en ökning av blåkrabbor, bläckfisk, hästskokrabbor och andra vattenlevande djur. Det finns ett 80-tal fiskare vid Ban Khao Takiab-kanalen som deltar i bevarandeprojektet.

Alla fiskare som fångar en ”gravid” krabba, bläckfisk eller hästskokrabba med ägg under buken för dem till en amningsdamm vid Crab Bank Learning Center tills äggen kläcks, varvid de sedan släpps ut i havet. Ansträngningarna har gett långsiktiga fördelar för fiskarna som nu kan fånga olika marina bestånd året runt. I en presentation som hölls i Hua Hin kommun tillkännagavs att den nya skylten kommer att installeras vid den punkt på stranden som kallas ”Bo Ta Kham”, där många av fiskarna tar upp krabbor i land innan de tar dem till centret.