Hua Hins borgmästare löste parkeringsproblem

• Länk till källan

Borgmästaren i Hua Hin, och närstående tjänstemän, poliser och järnvägstjänstemän kom till området Roi Nai Lueb, vid Kamphon Motorcycles, Soi Na Pu Klam, för att undersöka klagomål om intrång av en restaurang på offentligt område.
Restaurangen hade byggt på järnvägens tomt, i ett område där Thailands statliga järnväg bygger den nya parallellspårstjänsten som snart kommer att vara öppen att användas. Efter att ha tagit emot klagomålet åkte borgmästaren till området för att lyssna på båda sidors åsikter. Efter diskussioner och utredningar nåddes en överenskommelse som tillfredsställer båda parter, nämligen att restaurangen skulle gå med på att riva de intrångande byggnaderna senast den 10 december.

Dessutom har Hua Hins kommun också haft ett möte för att diskutera klagomål på parkering som blockerar in- och utfarter till kommersiella byggnader längs järnvägen. En lösning kom fram och de inblandade informerades om att de bara kan parkera på ena sidan av området för att hela tiden släppa in och ut fordon och minimera problemen.