Hua Hin kommer att installera smarta lyktstolpar i ny teknisk anda

• Länk till källan •

De smarta lyktstolparna, även kallade ”smarta stolpar”, är en del av en stor tekniksatsning i enlighet med kommunens Smart City-satsning. Lyktstolparna är utrustade med en mängd olika sensorer och CCTV-kameror och kommer att anslutas till datanät och 5G. De kan också användas för att samla in data om luftkvalitet, trafikflöde och väderdata.
Enligt kommunen kommer lyktstolparna först att användas i strategiska områden som kallas ”Smart Blocks”. Områdena inkluderar längs Phetkasem Road, på Sois 76 och 88, såväl som på andra platser i Hua Hin-distriktet. I lyktstolparna ingår ett smart LED-belysningssystem som justerar ljusstyrkan utifrån omgivningen. Ljusstyrkan och tänd-/släcktiden för varje lyktstolpe kan också styras från en central ledningscentral. Lyktstolpen kan också integreras i stadens CCTV-nätverk och kommer att inkludera ett larmsystem som kan varna allmänheten i händelse av en större incident eller nödsituation.
Varje lyktstolpe kommer också att ha laddningsmöjligheter för elbilar som inte bara kommer att erbjuda enorm bekvämlighet för förare av elfordon utan också sparar kommunen pengar och eliminerar behovet av att bygga separata laddningsstationer för elbilar. Inbyggda luftsensorer kommer att mäta temperatur, luftfuktighet, buller, vindhastighet, vindriktning, lufttryck och dammnivåer i det omgivande området.

Lyktstolparna kommer också att innehålla digital skyltning som kan visa data från de olika sensorerna såsom väder och luftkvalitet, samt information om kollektivtrafik. Skyltningen kan även användas som en form av mediareklam. Lyktstolparna kommer också att erbjuda Wi-Fi-anslutning och USB-laddning. Lyktstolparna är en del av planerna på att utveckla Hua Hin till en ”smart stad” och kommer att utnyttja stordata och artificiell intelligens för att förbättra den tekniska infrastrukturen över hela staden. Initiativet kommer också att bidra till att förbättra säkerhet, levnadskvalitet, transporter och hållbarhet.