Hovrätten höjde straffet för polis inblandad i dödsolycka på övergångsställe

17 jan 2567 • Länk till källan

Hovrätten ändrade fängelsestraffet för en polis i dag från bara ett år och 15 dagar till tio år och två månader för att med sin stora motorcykel ha kört ihjäl en ögonläkare när hon använde ett övergångsställe i Phaya Thai-distriktet i Bangkok. i januari 2022. Straffet sattes då till fem år.
Båda personerna skadades i olyckan, men Dr. Waraluck, som arbetade på Rajavithi Hospital, dog vid ankomsten till sjukhuset. Incidenten utlöste ett offentligt uppståndelse och krävde bättre säkerhet för fotgängare som använder övergångsställen.
Den 25 april 2022 dömde brottsdomstolen Norawit Buadok, knuten till Metropolitan Police Bureau, till ett år och 15 dagar utan avstängning, efter att ha funnit honom skyldig till bland annat fortkörning och vårdslös körning.
Åklagaren överklagade domen och yrkade högre straff för den tilltalade, som också överklagade fängelsestraffet och ville ha villkorligt.

Hovrätten slog dock fast att eftersom brotten begicks av en polisman, som ska upprätthålla lagen och säkerställa allmän säkerhet, och han bröt mot lagen utan hänsyn till allmän säkerhet, var brottsdomstolens påföljd för mild och inte i proportion till brottens allvar.