Höjning av minimilönen under granskning

• Länk till källan

Arbetsministeriet kommer att genomföra en genomförbarhetsstudie om effekterna av att höja den lägsta dagslönen medan Thai Labour Solidarity Committee (TLSC) föreslår att den bör sättas till 492 baht.
En studie kommer att utföras av kontoret för den ständige sekreteraren för arbetsministeriet för att fastställa lämpligheten av minimilönen, sa arbetsministern på måndagen efter en diskussion med TLSC och State Enterprises Workers Relations Confederation (Serc).

En representant för TLSC berättade för media att kommittén och Serc lämnade in en begäran om studien den 21 december på grund av de ekonomiska svårigheterna orsakade av pandemin, vilket ledde till högre priser på konsumtionsvaror, mat och bränsle, bland annat.