Höjda bränslepriser driver upp elpriserna

• Länk till källan

Prisjusteringen kommer att höja det slutliga elpriset med 4,63 % till 3,78 baht per enhet, vilket markerar landets första FT-prishöjning på två år.
Thailands energitillsynsmyndighet har beslutat att höja FT-räntan från januari till april 2022 på grund av de ökande energipriserna runt om i världen. Denna tariffhöjning skulle effektivt höja priset på elräkningen till 3,78 baht per enhet, från och med nästa år.
Energy Regulatory Commission (ERC) generalsekreterare sa att denna tariffhöjning är resultatet av den försvagade valutakursen, den säsongsmässiga minskningen av elimporten från utländska vattenkraftverk, lägre elproduktion från den planerade avvecklingen av Mae Moh brunkolskraftverk, ökningen av naturgaspriserna i linje med de stigande globala bränslepriserna, och ökningen av importen av flytande naturgas (LNG) för att kompensera för den minskande tillgången på naturgas från källor i Thailandsbukten.

Trots höjningen sa han att det slutliga elpriset kommer att förbli under 2015 års nivå.