Hälsoministeriet rekommenderar en Covid-booster var 4:e månad

• Länk till källan • 

Generaldirektören för sjukdomskontrollavdelningen rekommenderade idag att thailändare ska få minst 3 vaccinationer mot Covid-19 och sedan fortsätta att fylla på.
Han sa att alla har antikroppar men de minskar var 3:e till 4:e månad, oavsett vilket vaccin folk har haft, så man bör hålla sina antikroppar uppe med en vaccinförstärkare var 4:e månad. Människor i högriskgruppen, som äldre, personer med en medfödd sjukdom och de som frekventerar riskområden, uppmuntras särskilt att ta de extra doserna. En vaccinationsbooster rekommenderas inte för barn i åldrarna 5 till 11.

När det gäller den långsiktiga framtiden tillade ministeriet att vaccinationsfrekvensen kan sänkas till 1 spruta per år, liknande influensavaccinet. Att få ett vaccin är inte obligatoriskt i Thailand men om folk är villiga att få en booster kan de besöka något av landets vaccinationscenter och få det gratis.