Grönt ljus för Robinhood och Grab att driva app-taxi- och mc-taxitjänster

• Länk till källan • 


Thailands landtransportavdelning (LTD) har gett godkännande för app-baserade Robinhood and Grab att driva taxi- och motorcykeltaxitjänster i landet.
De två operatörerna är skyldiga att lämna bankgarantibrev till avdelningen inom 30 dagar, se till att de följer villkoren som ställts upp av avdelningen och täcka skador som orsakats deras passagerare och deras förare i samband med att de tillhandahåller sina tjänster, skrev LTD:s General Seksom Akraphand i torsdags.

De är också skyldiga att lämna in sina driftplaner till avdelningen inom 15 dagar, sa han och tillade att privata bilar som används för att tillhandahålla tjänsterna måste omregistreras som kollektivtrafikfordon och förarna måste ansöka om kollektivtrafikkörkort och få sina brottsregister kontrollerade av polisen.