Gratis vård endast för de sjukaste från 1 mars

• Länk till källan

För närvarande behandlas alla Covid-19-patienter enligt Ucep-systemet, vilket gör att de kan söka medicinsk behandling gratis på vilket sjukhus som helst, sa generalsekreterare för National Health Security Office (NHSO).
Men från och med den 1 mars kommer endast kostnaderna för behandlingar för kritiska sjukdomar orsakade av Covid-19 såsom lunginflammation att täckas av Ucep-programmet, sa han. Covid-19-smittade patienter i behov av mindre kritisk vård kommer därför att uppmanas att söka behandling enligt andra system, inklusive NHSO:s universella hälsotäckningssystem, socialförsäkringssystemet eller Civil Servant Medical Benefit Scheme. National Institute for Emergency Medicine kommer senare att utfärda en uppsättning kriterier för att avgöra vilka patienter som ska betraktas som ”kritiska”, sade han.
Det främsta skälet bakom beslutet att utesluta Covid-19-behandlingar från Ucep är att en betydande statsbudget redan har avsatts för att finansiera Uceps täckning av Covid-19-behandling under de senaste vågorna av utbrottet, sa en rådgivare. till Center for Covid-19 (CCSA).

Regeringen har inte råd att fortsätta erbjuda samma nivå av behandlingsskydd på obestämd tid, särskilt nu när landet behöver mer medel för att finansiera ekonomiska återhämtningsprojekt, även om den har insisterat på att man kommer att ge tillräckligt med tid för människor att anpassa sig till de nya reglerna om Covid-19 behandling, sa han.