Genombrott för koh Samui vattentunnel

• Länk till källan •

Den thailändska entreprenören SCG (1995) Co Ltd. har firat slutförandet av utgrävningen av en 1,1 km lång tunnel för Samui Islands översvämningskontrollsystem efter genombrottet för dess Terratec S48C borr med 3,2 m diameter.
Med en mjuk slipad design med öppen eker, med knivbitar för att hjälpa till att bryta in och bryta ut har de stålfiberarmerade betongaxelöglorna, på EPBM klarat de geologiska förhållandena längs linjen, som består av tät sand, styv. till hård lera och nedbrutna bergarter med en grundvattenhöjd på ca 2 bar. Mottagningsschaktet, i storleken 5 x 9 m, ligger vid foten av två kullar där översvämningar samlas. Översvämningsvattnet kommer att rinna genom den nya tunneln för att ansluta till en 500 m öppen kanal som leder till havet.

Tunneln kommer att lindra översvämningar och dränera översvämningsvattnet på ön Samui från dess livliga stadsområden till havet. Som en del av projektet för vitalisering och förbättring av huvudringvägen kommer vattentunneln att avsevärt förbättra uppsamlingen av regnvatten från vägavrinning längs Samuis huvudringväg.