Folkhälsokommitté föreslår reglering av e-cigaretter och att förbudet mot vaping upphör

Länk till källan


Doktor Eak presenterade nyligen en underkommittés rapport om studien av effekter på hälsa och övervakning av efterlevnaden av folkhälsorelaterade lagar.
Rapporten påpekar att det nuvarande e-cigarettförbudet är ineffektivt; i stället har det lett till problem i form av tydligheten i lagen, vilket har orsakat olika tolkningar av lagen för relevanta myndigheter, orättvis behandling mot e-cigarettanvändare och problem med korruption samtidigt som det inte har kunnat minska rökandet eller förhindra försäljning av produkter till barn och unga.
Rapporten föreslår därför att regeringen upphäver förbudet mot e-cigaretter och tillämpar skadebegränsande åtgärder tillsammans med nuvarande tobakskontrollpolitik.

Doktor Eak, före detta parlamentsledamot i Chiang Rai-provinsen och talesman för kommittén för folkhälsa i representanthuset, berättade för pressen om publiceringen från folkhälsounderkommittén för kontroll av tobak och e-cigaretter.