Flottan insisterar på ett strategiskt behov av Kina-byggda ubåtar

• Länk till källan

Marinens stabschef amiral Talerngsak sa att den thailändska marinen kontaktade sin kinesiska entreprenör för att säkerställa strikt efterlevnad av avtalet och sa att frågor angående MTU 396-motorn är entreprenörens ansvar, och tillade att marinen kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda nationens intressen.
Royal Thai Navy har kallat sitt köp av ubåt från Kina för en strategisk nödvändighet, och tillägger att motormodellen strikt måste följa avtalsenliga skyldigheter. Marinen tog nyligen upp frågor om sin ubåtsaffär med Kina, efter att en rapport indikerade att den tysktillverkade MTU 396-motorn inte kunde levereras till den kinesiska tillverkaren.
Amiral Talerngsak sa att den thailändska marinen kontaktade sin kinesiska entreprenör för att säkerställa strikt efterlevnad av avtalet. Han sa också att frågor angående MTU 396-motorn är entreprenörens ensamma ansvar och tillade att marinen kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda nationens intressen.

Han försäkrade ändå att marinen inte övervägde åtgärder för att säga upp kontraktet, eftersom att ha en ubåtsflotta i slutändan kommer att möta kungarikets strategiska behov. Leveransen av Kinabyggda ubåtar hade tidigare skjutits upp från september 2023 till maj 2024. Det är för närvarande oklart om motorfrågan kommer att försena leveransen ytterligare.