Finsk bärplockningschef dömd till fängelse anklagad för människohandel med thai-arbetare

• Länk till källan

Finlands högsta domstol har dömt chefen för ett bärplockningsföretag i Mellersta Finland till ett år och tio månaders fängelse för 26 anklagelser om människohandel med thailändska bärplockare.
Plockarna reste till Finland för att plocka vilda bär och svamp under ca tre månader 2016. Den tilltalade inkvarterade plockarna i staden Hankasalmi i Mellersta Finland i lokaler där säkerhetsinspektioner hade avslöjat säkerhetsbrister. Transportcontainrarna och husvagnarna där arbetarna bodde var i sådant skick att de kunde skada hälsan.

Under sin tid i Finland tvingades bärplockarna att arbeta 15-timmarsdagar för liten eller ingen lön, eftersom deras inkomster gick till att betala av skulder som uppstått av resan till Finland. Plockarna fick lämna över sina pass och flygbiljetter till personalen och vägleddes inte tillräckligt bra i att utföra sina uppgifter och samlade därför inte in tillräckligt med bär, vilket resulterade i lägre löner.