Feltryckta 20 baht polymersedlar i omlopp

• Länk till källan •

Thailands bank meddelade den 29 september att ett fel hittades i en sats med 20 bahtsedlar med den thailändska siffran som inte stämmer överens med den arabiska men allmänheten kan fortfarande använda dem som vanligt tills de är helt borttagna från systemet.
Wachira Aromdee, centralbankens biträdande guvernör för administrativa angelägenheter, sa att ytterligare distribution av de feltryckta sedlarna omedelbart stoppades.
Felet inträffade i tryckprocessen som genomfördes av De La Rue International Limited (DLR) som fick ett kontrakt 2020 för att leverera 100 miljoner sedlar. De La Rue utfärdade ett uttalande som sa att de hittat grundorsaken till felet och har vidtagit korrigerande åtgärder för att säkerställa att det inte upprepas.

Bank of Thailand sa att människor kan fortsätta att använda dessa feltryckta sedlar med det vanliga alternativet att byta dem på affärsbanker och specialiserade finansinstitutioner.
Centralbanken påskyndar avlägsnandet av dessa felaktiga sedlar från cirkulationen och håller på att undersöka detaljerna om vad som orsakade detta fel tillsammans med De La Rue, som har sagt att det kommer att hjälpa till att helt lösa problemet.