Farligt industriavfall dumpat på gammal soptipp i Ayutthaya

Länk till källan

Giftigt industriavfall har nyligen hittats dumpat på en gammal soptipp i Phachi-distriktet i Ayutthaya-provinsen.
Som svar på klagomål från bybor som bor nära soptippen i byarna 2 och 3 i Khok Muangs underdistrikt, åkte tjänstemän från det Nonthaburi föroreningskontrollkontoret och från Phachi-distriktet för att undersöka saken. De upptäckte att sex gropar, var och en ca 2 m djup och 4 m i diameter, hade grävts i den gamla soptippen och fyllts med flytande industriavfall.
Föroreningskontrolltjänstemän tog prover för att mäta markens pH-nivå och fann att det var 11,5, vilket gör det farligt.
Tjänstemännen tog också ytvattenprover och från brunnar i närheten av soptippen och prover på avfallet för att fastställa tungmetallinnehållet och andra föroreningar.

Området har spärrats av för allmän säkerhet och för att förhindra obehörig tillträde.
Biträdande generaldirektör för föroreningskontrollavdelningen sa att han hade rekommenderat att lokala myndigheter lämnar in klagomål till den lokala polisen och håller koll på platsen för att förhindra ytterligare illegal dumpning av industriavfall.