Få syn på ”Devil Eyes” i Phitsanulok och Loei nationalparker

23 mars 2567 • Länk till källan

Besökare till Phu Hin Rong Kla National Park i Phitsanulok-provinsen och Phu Suan Sai National Park i Loei-provinsen under de närmaste månaderna kan ha en chans att bevittna en ny växtart, ”Devil Eyes” upptäckt av thailändska botaniker.
”Thismia submucronata” upptäcktes 2018 och är en liten myko-heterotrof växt som inte kan fotosyntes utan livnär sig på svamp i jorden istället.
Artikeln om ”Thismia submucronata” publicerades i flera vetenskapliga och botaniska tidskrifter som en ny art från Thailand. Den liknar den befintliga T. mucronata, men skiljer sig genom att ha tre foveae tillsammans med en mucro vid spetsen av mitern och den yttre ytan av ståndarfilament och båda ytorna av annulus är täckta av papillat hår.
”Thismia submucronata” är känt för att finnas i endast två områden: Phu Hin Rong Kla National Park i Phitsanulok-provinsen och Phu Suan Sai National Park i Loei-provinsen. Den kan dock också hittas i andra områden i norra och nordöstra Thailand med liknande klimatförhållanden och vegetationstyp.

Devil Eyes växer bland lövskräp, i skuggan av fuktig vintergrön skog, nära vattenfall eller vid bäckar, på en höjd av 1 200 till 1 300 meter över havet. Blomning och fruktsättning observerades från maj till juli.