Ex-minister Watana får 50 års fängelse när Högsta domstolen fastställde fällande dom

• Länk till källan

Högsta domstolen fastställde i fredags en lägre domstols beslut om att fängsla tidigare ministern för social utveckling och mänsklig säkerhet, Watana Muangsook, i 50 år för att ha krävt muta i ett lågprisbostadsprojekt.
Högsta domstolen fastställde den domen till Watana och åtta andra åtalade av Högsta domstolens brottsavdelning för innehavare av politiska positioner. Den lägre domstolen hade slagit fast att Watana och åtta andra åtalade hade brutit mot lagarna genom att kräva en muta på 82,6 miljoner från Pastiya Thai Co Ltd i utbyte mot att de hjälpte dem att vinna 2,5 miljarder Eua Arthont bostadsprojekt för de fattiga när Watana var minister för social utveckling och mänsklig säkerhet. Mutan krävdes genom President Trading Co och dess medarbetare. Högsta domstolens brottsavdelning för innehavare av politiska positioner hade tidigare slagit fast att Watana hade begått 11 fall av brott mot paragraf 148 i strafflagen som förbjuder missbruk av officiella positioner för att kräva tillgångar eller intresse från andra. Watana fick nio års fängelse för varje åtal, totalt 99 år, men lagen tillåter en person att fängslas i högst 50 år för korruptionsbrott.
Watana hade överklagat domen i Högsta domstolen. Försvaret hävdade att han inte hade någon relation med Apichart Chansakulporn, mer känd som Sia Piang, som hade krävt mutan från fastighetsutvecklaren.

Watana hävdade också att Anti-Money Laundering Office hade kontrollerat transaktionsspåret och inte hittade honom kopplad till mutpengarna. Men den högsta domstolen fastslog att alla bevis pekade på fel som begåtts av Watana, samtidigt som den upprätthöll den tidigare domen från Högsta domstolens brottsavdelning för innehavare av politiska positioner. Fredagens dom av Högsta domstolen efter överklagandet markerar slutet på den rättsliga processen i målet.

Högsta domstolen beordrade Watana, Apichart och President Trading att återlämna 82,6 miljoner baht till staten. Watana var i rätten för att höra domen. Innan han gick in i rättssalen hade han sagt till reportrar att han var oskyldig och säker på att bli frikänd.
Efter att domstolen ägnat två timmar åt att läsa domen fördes exministern till fängelse av kriminalvårdsavdelningens tjänstemän.