En olaglig hundgård i Surat Thani har stängts ner och 17 gatuhundar räddades efter rapporter om svåra förhållanden och allvarlig vanvård

• Länk till källan

Hundgården uppgavs ha byggts av en lokal markägare för att rymma hundarna som hade bott på hans mark där byggnadsarbeten skulle påbörjas. Den provisoriska anläggningen var dåligt underhållen, och hundarna fick lida i åratal med lite mänsklig inblandning eller omsorg.
Soi Dog-personal som gick för att inspektera skyddet beskrev ett trångt och smutsigt utrymme, med avföring som täckte golvet och ingen mat eller färskvatten tillgängligt. Hundarna var extremt undernärda, angripna av fästingar och loppor och led av kroniska hudinfektioner samt andra medicinska tillstånd som lämnats obehandlade. Arrangemang vidtogs omedelbart för att sex av hundarna – de som är i störst behov – skulle transporteras till Soi Dog-hemmet på Phuket för akut behandling. Tyvärr dukade en under av sjukdom och gick bort under transporten. De återstående 11 transporterades under veckorna som följde, med vård på plats på härbärget under tiden. De är nu alla säkra på Soi Dog och får behandling för en rad olika åkommor, inklusive valpsjuka och fästingburna sjukdomar. Soi Dog anmälde skyddet till myndigheterna, och ett juridiskt avtal upprättades som säger att det permanent kommer att stängas ner och byns gatuhundspopulation hanteras på ett mer humant och hållbart sätt genom CNVR (vaccinera, returnera). Till stöd för detta har ett av Soi Dogs nio mobila team kastrerat och vaccinerat alla hundar i byn och dess omgivningar.

”De här hundarna var inga problemhundar och visade inget aggressivt beteende”, förklarade Soi Dogs Community Relations Manager Sakdapol Thongjan. ”Att samla dem i ett trångt utrymme utan vård är en djurplågeri och bristande kunskap om hur man tar hand om sjuka eller skadade djur har gjort att de lider. Infektionssjukdomar kan spridas under sådana ohälsosamma förhållanden.”
Soi Dog har länge varnat för ohanterligt skydd av herrelösa hundar. För bara några månader sedan hjälpte stiftelsen till att hejda ett utbrott av valpsjuka på Koh Kood som härrörde från ett statligt skydd och snabbt svepte över öns gatuhundspopulation och dödade över 60 % av hundarna på ”härbärget” och många andra över hela ön. ”Kort sagt, privata gatuhundgårdar är inte en långsiktig lösning,” tillade de.